Algemene voorwaarden Schminktopia

 

Schminktopia levert amusement en entertainment diensten waarin wij diensten zoals schminken, het zetten van glittertattoos, bodypainting, bellypainting, workshops en andere creatief geaarde amusement aanbieden. Schminktopia staat voor kwaliteit en professionaliteit waarbij we kleur geven aan ieder feest of event!

Als je gebruikt maakt van de diensten van Schminktopia, weet je zeker dat mensen jouw event of feest zullen onthouden! We ontzorgen en zorgen dat ieder evenement dan wel kinderfeestje, een daverend succes zal zijn.

Maar natuurlijk wil je graag weten waar je aan toe bent wanneer je gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Daarom hebben wij duidelijke voorwaarden.

Overzicht

 1. Wie is wie?
 2. Wanneer gelden deze voorwaarden? Overige afspraken.
 3. Informatie voor een offerte.
 4. Prijsinformatie schminktopia.
 5. Hoe werkt de betaling?
 6. Betaling te laat.
 7. Welke opzegtermijn/ annuleringstermijn geldt er?
 8. Prijswijzigingen.
 9. Onze dienstverlening: wat hebben we nodig en wat kan je verwachten?
 10. Welke regels gelden er voor het gebruik van de dienstverlening van Schminktopia?
 11. Wat gebeurt er als deze voorwaarden niet worden nageleefd?
 12. Wanneer staken wij onze dienstverlening?
 13. Geschillen: hoe lossen we die op?
 14. Overmacht: hoe gaan we daarmee om?
 15. Aansprakelijkheid voor schade
 16. Eigendom: van wie zijn de gegevens die je invoert?
 17. Privacy: hoe gaan we om met de persoonsgegevens?
 18. Privacy: Hoe gaan we met jouw eigen privacy om?
 19. Wijziging algemene voorwaarden door Schminktopia?
 20. Promotie door Schminktopia
 21. Disclaimer
 22. Tot slot

Heb je vragen over deze voorwaarden of ons? Stel ze ons gerust via de mail of telefoon.
We streven ernaar om binnen een werkdag antwoord te geven.

1. Wie is wie?

Als je in deze voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als (toekomstige) klant van Schminktopia.

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Schminktopia.

Schminktopia is gevestigd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden als je gebruikmaakt van onze diensten.

Onze overeenkomst komt tot stand door het overleggen van een offerte of middels het maken van een afspraak middels een sociaal platform. We vragen je bij het uitbrengen van een offerte of prijsopgave om dan ook akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Wat als je andere afspraken wilt maken?

We werken altijd op basis van deze algemene voorwaarden.

We wijken hier alleen van af als dit expliciet schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

3. Wat vragen we van je als je een offerte hebt aangevraagd?

Bij het aanmaken van een offerte vragen we een aantal gegevens van je. Zorg dat deze gegevens altijd correct en volledig zijn. Daarnaast vragen we aanvullende informatie zodat wij een juiste offerte kunnen opmaken.

3.1 Wijziging gegevens

Wijzigen er gegevens? Geef dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk per mail aan ons door.

4. Welke prijzen gelden er voor het gebruik van Schminktopia?

Elk boeking is anders. Wij zijn gespecialiseerd op maatwerk. Dit heeft invloed op de prijzen. Ook heffen wij een toeslag op nachten en feestdagen. Op onze website lees je welke functionaliteiten we aanbieden per pakket en welke prijs je daarvoor betaalt. Deze pakketten zijn samengesteld voor consumenten. Voor zakelijke boeking hanteren we maatwerk.

4.1 Reiskosten

De reiskosten worden berekend vanaf de vestigingslocatie of artiest van Schminktopia tot aan de opgegeven locatie en terug. Reiskosten bedragen € 0,49 per gereden kilometer.

Wij berekenen de reiskosten aan de hand van het aantal kilometers middels Google Maps.

4.2 Parkeerkosten

Parkeerkosten zijn niet opgenomen in de prijsopgaven en worden eventueel later doorbelast.

Alle prijzen die zijn benoemd op de website zijn exclusief btw voor zakelijke afname.

5. Hoe werkt de betaling?

Wij maken onderscheid tussen consument en zakelijke boeking. Voor consumenten werken wij met pakketten, voor zakelijke klanten is dit maatwerk en is er een andere benadering.

5.1 Consument

Wanneer je akkoord gaat met de offerte of prijsopgave, ontvang je van ons de factuur of een betaalverzoek. Wij hebben dus geldige betaalgegevens nodig. Onze dienstverlening dient vooraf te worden voldaan.

In communicatie via social platform/email én offerte/factuur staan altijd de begintijd en eindtijd vermeld, zodat hier nooit misverstanden over bestaan. Indien op dag van opdracht blijkt dat onze dienstverlening langer nodig is, kan ter plaatse, indien mogelijk en beschikbaarheid van artiest, nog wijzigingen worden aangebracht. Over wijze van betaling worden hier onderlinge afspraken over gemaakt.

De verplichting om te betalen geldt vanaf het moment dat je het pakket of dienst van ons afneemt en akkoord gaat met offerte, prijsopgave. Heb je al een betaald pakket en ga je een uitgebreider pakket met meer opties? Dan ontvang je van ons een nieuwe factuur met het resterende bedrag wat kan worden voldaan.

5.2 Zakelijk

Wanneer jullie akkoord gaan met de offerte of prijsopgave, wordt de opdracht ingeboekt. Omdat er nogal eens wijzigingen kunnen zijn, ontvang je van ons de factuur pas achteraf na onderling contact, tenzij anders overeengekomen en men de voorkeur heeft om de betaling vooraf te voldoen. Voor het versturen van factuur hebben wij dus geldige betaalgegevens nodig.

Op de offerte en factuur staan altijd de begintijd en eindtijd vermeld, zodat hier nooit misverstanden over bestaan. Indien op dag van opdracht blijkt dat onze dienstverlening langer nodig is, kan ter plaatse, indien mogelijk en beschikbaarheid van artiest, nog wijzigingen worden aangebracht. De wijzigingen zullen achteraf worden bijgezet op de factuur.

De opdracht en betalingsplicht gaat in na het accepteren van de offerte, tenzij men tijdig annuleert. Is er al betaald en is er gekozen van een verhoging van de dienstverlening? Dan ontvangen jullie van ons een nieuwe factuur met resterende bedrag wat kan worden voldaan.

Is er al betaald en is er gekozen van een verlaging van de dienstverlening? Dit kan tot 14 dagen vooraf van het event worden aangegeven. In dat geval ontvangen jullie van ons een creditnota en wordt het teveel betaalde teruggestort op jullie rekening.

6. Wat gebeurt er als je te laat betaalt?

Elke klant is anders, bij ons is het mogelijk om contant dan wel per elektronisch betaalverzoek (Tikkie/Mollie) dan wel per bankoverschrijving te betalen.

De betaling dient binnen 14 dagen over te zijn gemaakt. Mochten wij in deze 14 dagen niets vernemen sturen wij een herinnering.

Voor consument en contante betalingen dienen deze op de dienstdoende dag te worden voldaan.

Bij het uitblijven van een betaling stellen wij je/jullie in gebreke (ingebrekestelling). Uiteraard vinden wij niet prettig en een nare gewaarwording. Helaas heeft het verleden ertoe geleid dat ook wij sancties moeten opleggen als een betaling uitblijft, waaronder het vorderen van wettelijke rente, administratie- of incassokosten.

7. Welke opzegtermijn / annuleringstermijn geldt er?

Annulering is erg vervelend. Wij gaan ervan uit dat wanneer men akkoord is met de offerte, onze dienstverlening daadwerkelijk afneemt of wil afnemen. Echter kunnen er altijd omstandigheden optreden waardoor je niet anders kan dan annuleren.

Mocht annulering plaatsvinden door weersveranderingen, denken we altijd met je mee of wij dienstverlening toch plaats kunnen laten vinden in aangepaste vorm.

Voor ons is het lastig en vervelend als een annulering plaats vindt, want de plek die vrijkomt door annulering kan vaak niet meer (last-minute) worden opgevuld en zorgt dus voor inkomstenderving. Daarom hanteren wij onderstaande voorwaarden.

Bij Schminktopia is kosteloos annuleren tot 14 dagen voor opdracht. Indien jullie korter voor opdracht annuleren, tot 48 uur voor opdracht, ontvangen jullie een restitutie van 50%. Binnen de 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt het gehele bedrag doorbelast.

Is er sprake van een samenwerking (geldend bij meer dan 5 opdrachten per kalenderjaar), zal er een samenwerkingscontract worden opgesteld, met daarin geldende, misschien afwijkende afspraken. Ook zijn wij in het bezit van een VAR.

Bijzondere gevallen? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten, wellicht dat we er samen uitkomen.

8. Kunnen wij de prijzen wijzigen? En wat kun jij dan doen?

Het kan zijn dat we de pakketten of diensten in de toekomst wijzigen of dat we extra functionaliteiten aanbieden waarvoor een andere prijs geldt. Tevens kunnen wij niet anders dan onze prijzen wijzigen door inflatiecorrecties. Mocht er een overeenkomst zijn zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte met een minimum van 6 weken van tevoren.

Is de boeking al geplaatst voor wijziging en vindt de boeking plaats binnen 3 maanden? Dan heeft dit geen effect voor jullie en blijft de oude prijs gelden. Je hoeft dan verder niets te doen.

Is de boeking verder weg dan 3 maanden en bent u het niet eens met de prijswijziging? In dat geval mag de overeenkomst worden ontbonden.

9. Onze dienstverlening: wat hebben we nodig en wat kan je verwachten?

Wij willen graag dat je onze diensten met veel plezier gebruikt. Wij doen daarom ons uiterste best om de medewerkers van Schminktopia altijd goed te laten werken en onze dienstverlening constant te verbeteren. Dit voorzien wij door ons telkens bij te scholen, dan wel cursussen te volgen.

Daarnaast zijn onderstaande punten belangrijk om in acht te nemen:

9.1 Benodigde Voorzieningen

Als wij bij jullie komen schminken (glittertattoos/hairfeathers etc. zetten) dient er per schminkster 2 stoelen en 1 tafel klaar te staan, tenzij anders wordt afgesproken of aangegeven.

Tevens dient er de mogelijkheid te zijn om vuil schminkwater weg te kunnen gooien en de mogelijkheid om ons schminkwater in schoon water te verversen dan wel aan te kunnen vullen (mogelijkheid tot watervoorziening).

Als laatste dienen er bij voorkeur wachtplekken aanwezig te zijn waar personen plaats kunnen nemen tijdens het wachten. Dit zorgt voor een verhoging van gemak en plezier bij jullie gasten.

9.2 Locatie

De locatie om onze dienstverlening uit te kunnen voeren dient vrij toegankelijk te zijn. Tevens dient deze locatie uit de wind te zijn en, indien bij felle zon/hogere temperaturen, overschaduwd te zijn om onze kwaliteit te waarborgen.

9.3 Weersomstandigheden

Bij koud temperaturen dient de locatie verwarmd te zijn om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren naar tevredenheid en kwaliteit neer te kunnen zetten.

Boven de 26-28 graden kunnen wij onze kwaliteit niet meer garanderen. In geval van extreme warmte zullen wij dus met je in gesprek gaan voor dienstverlening in aangepaste vorm.

Bij slecht weer kunnen wij onze dienstverlening, waar mogelijk, naar binnen verplaatsen of dienstverlening aanpassen (bijvoorbeeld bij afname schminken, glittertattoos zetten).

Bij felle zon vragen wij jullie de plaats te overschaduwen voor het gemak van artiest, de persoon die geschminkt wordt en voor de houdbaarheid van onze producten.

9.4 Op- en afbouwen

Wij rekenen 15 tot 20 minuten (afhankelijk van locatie, dienstverlening en event) voor het opbouwen en eenzelfde tijd voor het afbouwen. Houdt hier dus rekening mee. Wij zullen dus eerder bij jullie op locatie zijn voor de realisatie. Bij zakelijke boekingen wordt deze tijd in rekening gebracht. Hierin zit ook de administratie- en organisatiekosten in verwerkt van de boeking.

Indien een eerdere aanwezigheid gewenst is, kunnen jullie dit aangeven bij de offerte aanvraag.

9.5 Toezicht

Wij verwachten in kader van toezicht bij grote evenementen enig toezicht dan wel een line-manager wordt aangewezen. Indien nodig, kunnen wij, tegen vergoeding, deze toezicht faciliteren.

9.6 Pauzetijden

Boekingen van 3 uur of langer bezitten minimaal een pauze van 15 minuten. (Verdere) pauzetijden en mogelijkheden worden onderling besproken en is afhankelijk van opdracht.

10. Welke regels gelden er voor het gebruik van de dienstverlening van Schminktopia?

Schminktopia is voor bedrijven, organisaties en particulieren. Afgesproken aanvangstijd en eindtijd zal ten alle tijden worden aangehouden, ook als de mogelijkheid niet is tijdig te starten door toedoen van opdrachtgever.

Schminktopia komt graag bij jullie en vind het ook speciaal om bij elke gelegenheid aanwezig te mogen zijn. Bij binnenkomst wordt er direct gestart met opbouwen en schminken het liefst zonder eventuele onderbrekingen, dit om het beste resultaat te handhaven, en om alle tijd te benutten om onze diensten te verrichten.

In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de opdrachtnemer, familielid of dierbare hebben wij het recht om de opdracht te annuleren. Echter proberen we dit altijd te voorkomen! Wij zullen jou hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen. Wij zullen er in overleg met jullie er alles aan doen om op zoek te gaan naar een vervanger, zodat uw dag toch succesvol kan verlopen.

Er mag geen inbreuk worden gedaan op de intellectuele-eigendomsrechten van Schminktopia. Dat betekent bijvoorbeeld dat je afbeeldingen, informatie of ander materiaal van onze website niet zonder toestemming mag publiceren op een andere website. Ook mag je (delen van) de website of uitingen van Schminktopia niet nabootsen.

11. Wat gebeurt er als deze voorwaarden niet worden nageleefd?

Als je iets doet wat in strijd is met deze voorwaarden, ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Spreekt een ander ons op schade aan en is die schade ontstaan doordat voorwaarden zijn overtreden? Dan vrijwaar je ons voor die schade. Dit kunnen we ook doen op verzoek van een instantie.

Na de offerte te hebben geaccordeerd zal er op verzoek telefonisch de opdracht (nogmaals) worden door besproken. Notuleer deze goed, ben je hierdoor informatie kwijt, dan zijn we nooit aansprakelijk voor eventuele schade die je daardoor lijdt of hebt geleden.

12. Wanneer staken wij onze dienstverlening?

Wanneer de veiligheid tijdens een event van onze artiesten niet meer gegarandeerd kunnen worden of dreigende situaties, behoudt Schminktopia het recht om haar activiteiten te staken.

In verband met hygiëne behoudt Schminktopia zich het recht om -bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen- personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

Ditzelfde geldt ook wanneer instructies door de artiest niet worden opgevolgd.

Wanneer weersomstandigheden dusdanig zijn, en/of onvoldoende voorzieningen worden getroffen om hierop te anticiperen, behoudt Schminktopia het recht om haar activiteiten te staken.

13. Geschillen: hoe lossen we die op?

Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Laat het daarom zo snel mogelijk weten als je ergens niet tevreden over bent.

Lukt het niet om samen een oplossing te vinden, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde rechter. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlandse recht.

14. Overmacht: hoe gaan we daarmee om?

Is er sprake van overmacht, waardoor wij onze diensten niet kunnen leveren? Dan zijn wij niet verplicht andere verplichtingen uit deze overeenkomst uit te voeren. Echter zullen wij er alles aan doen om een vervangende oplossing te bieden.

15. Voor welke schade kun je ons wel en niet aansprakelijk stellen? En hoe doe je dat?

Als je ons aansprakelijk wilt stellen voor schade, dan stuur je ons eerst een schriftelijk bericht (ingebrekestelling). Hierin schrijf je waarvoor je ons aansprakelijk wilt stellen en welke redenen je daarvoor hebt. Ook geef je ons een redelijke termijn om te reageren of een oplossing te zoeken. De oplossing kan bestaan uit het beperken of herstellen van de eventuele schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

Indirecte schade die je door het gebruik van de dienstverlening van Schminktopia hebt geleden, zoals gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie;

Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat je ons verschuldigd bent voor het gebruik van Schminktopia in het jaar van de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid. Als we voor die schade verzekerd zijn, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als we deze schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

16. Eigendom: van wie zijn de gegevens die je invoert?

De gegevens die je invoert voor Schminktopia, zijn altijd van jou. We zullen dus nooit het eigendom claimen van gegevens die je zelf hebt ingevoerd, noch zullen wij deze verstrekken aan derden.

17. Privacy: hoe gaan we om met de persoonsgegevens?

In de verwerkingsprogramma’s van Schminktopia worden je persoonsgegevens en/of van jullie bedrijf vast gelegd. Denk aan emailadressen of informatie op facturen. Daarom moeten wij beiden voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over deze wet, bekijk hier de infographic van Autoriteit Persoonsgegevens.

In kader van AVG leggen we het volgende vast:

Juridisch gezien worden wij aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens. Behalve als we dit anders zijn overeengekomen, beschouwen we deze bepaling in de algemene voorwaarden als de verwerkersovereenkomst die we op grond van de AVG moeten afsluiten. Op basis van die overeenkomst zullen wij de persoonsgegevens die jij invoert, alleen verwerken als jij ons daartoe de opdracht geeft. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan, verstrek je ons deze opdracht.

Wij zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van de persoonsgegevens in onze programma’s. Daarbij moeten wij voldoen aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden. Om de genoemde persoonsgegevens te beschermen, hebben wij de organisatorische en technische maatregelen genomen die binnen onze mogelijkheden liggen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een beveiligde SSL-verbinding bij het inloggen van ons webpagina. Ook hebben wij op alle programma’s een zogenoemde twee-staps-verificatie.

Wij zorgen ervoor dat alle personen die toegang hebben tot de genoemde persoonsgegevens, niet met anderen zullen delen. Dit doen zij alleen als zij daar vanwege een wettelijk voorschrift toe verplicht zijn.

18. Hoe gaan we met jouw eigen privacy om?

We nemen je privacy serieus en doen er alles aan om aan de privacywet (AVG) te voldoen. Ook nemen we maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Als je wilt weten wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en welke rechten je hebt rond je privacy, lees dan de privacyverklaring op onze website.

19. Kan Schminktopia deze (algemene) voorwaarden wijzigen? En wat kan jij dan doen?

We kunnen en zullen deze voorwaarden af en toe wijzigen. We laten je dit altijd ruim van tevoren per e-mail of via onze website weten. Ben je het niet met de wijziging eens, dan kan je onze overeenkomst opzeggen. Blijf je na de aankondiging gebruikmaken van de dienstverleningen van Schminktopia, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde voorwaarden.

20. Promotie door Schminktopia

Schminktopia behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banner, flyers en visitekaartjes. Tenzij anders overeengekomen.

Tevens zal persoonsgegevens worden gebruikt om men in de toekomst te benaderen ter informatie of promotionele activiteiten.

21. Disclaimer

Niets op deze website mag zonder toestemming van Schminktopia voor commerciële doeleinden, gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, of openbaar gemaakt worden.

Schminktopia behoudt altijd het recht om tussentijds de algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

22. Tot slot

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via info@schminktopia.nl. We streven ernaar om binnen 2 werkdagen antwoord te geven.